Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  BẢN ĐĂNG KÝ ĐẢNG VIÊN CHUYÊN ĐỀ 2019

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Bùi Tiến Lực (trang riêng)
  Ngày gửi: 00h:21' 13-01-2019
  Dung lượng: 19.8 KB
  Số lượt tải: 1376
  Số lượt thích: 0 người
  ĐẢNG UỶ XÃ MAI HOÁ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  CHI BỘ TRƯỜNG THCS MAI HOÁ
  Mai Hoá, ngày 12 tháng 01 năm 2019

  KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
  Học tập chuyên đề năm 2019
  “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

            Họ và tên: Bùi Tiến Lực  
  Sinh ngày: 20/12/1980
          Chức vụ đảng: Đảng viên.
           Sinh hoạt tại chi bộ: Chi bộ Trương THCS Mai Hoá
            Thực hiện Hướng dẫn số 16-HD/HU ngày 12/12/018  của Ban Thường vụ Huyện uỷ và kế hoạch số 62-KH/ĐU ngày 04/01/2019 của Ban Thường vụ Đảng uỷ, sau khi học tập, quán triệt, thực hiện Chuyên đề 2019, bản thân tôi xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:
  1. Nhận thức của bản thân về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
          Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân được thể hiện là phải có thái độ đánh giá cao vai trò, vị trí của nhân dân. Theo Bác, muốn thật sự tôn trọng nhân dân thì phải hiểu dân. Chính tài dân, sức dân, của dân, quyền dân, lòng dân, sự khôn khéo, hăng hái, anh hùng đã tạo nên “cái gốc” của dân. Cùng với thái độ đánh giá cao vai trò của nhân dân, ý thức tôn trọng nhân dân còn phải đặc biệt chú ý không xâm phạm đến lợi ích, quyền lợi hợp pháp, không xúc phạm nhân dân. Phải luôn luôn tôn trọng và giữ gìn của công, của nhân dân.
          Theo tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân là vì con người, do con người, trước hết là vì dân và do dân. Theo Bác, muốn có sức dân, lòng dân thì phải chăm lo đời sống của dân. Trước lúc đi xa, Hồ Chí Minh vẫn quan tâm “đầu tiên là công việc đối với con người”. Người dặn trong Di chúc “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.
          Đạo đức Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng Nhân dân thể hiện nổi bật ở sự thống nhất giữa tư tưởng đạo đức và tư tưởng chính trị của Người.
          Ý thức tôn trọng nhân dân ở khía cạnh đạo đức cần phải khai thác ở việc coi trọng, đề cao nhân dân. Tôn trọng nhân dân trong đạo đức Hồ Chí Minh là đề cao ý dân, sức dân, bởi “dễ mười lần không dân cũng chịu. Khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Vì vậy, “đối với dân ta đừng có làm điều gì trái ý dân. Dân muốn gì, ta phải làm nấy”. Người yêu cầu cán bộ, đảng viên hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, yêu kính nhân dân, thật sự tôn trọng nhân dân.
  2. Liên hệ của bản thân, chọn một số nội dung cụ thể để đăng ký thực hiện cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ.
  Bản thân luôn có lối sống dản dị, gần gũi với mọi người, luôn tôn trọng mọi người, biết lắng nghe ý kiến góp ý của đồng nghiệp, học hỏi đồng nghiệp, có thái độ cầu thị trong khắc phục khuyết điểm, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, yêu kính nhân dân, thật sự tôn trọng nhân dân.
  + Một số nội dung cụ thể để đăng ký thực hiện:
  * Về tư tưởng chính trị
  -  Kiên định với đường lối của Đảng, với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Quán triệt điều lệ và nghị quyết của Đảng.
  - Luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, chấp hành sự phân công và điều động công tác.
  - Tuyên truyền, vận động người thân cùng quần chúng nhân dân chấp hành và thực hiện tốt pháp luật, thực hiện tốt các chủ trương đổi mới và chính sách của Đảng và nhà nước.
  - Không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
  * Về phẩm chất đạo đức, lối sống
  - Không ngừng “Học tập và làm theo tấm gương theo đạo đức Hồ Chí Minh”.
  - Có lối sống lành mạnh, giản dị, gương mẫu trong công tác và cuộc sống.
  - Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính tiền phong
   
  Gửi ý kiến

  7 kho